Homeopatski preparati

Homeopatski preparat je vrlo razređena supstanca uzeta iz prirode. Svaki homeopatski preparat poseduje jedinstvenu, vrlo jasnu sliku onoga što može da leči. Da bi preparat delovao, ta slika treba da se poklopi sa slikom individualnog pacijentovog emocionalnog i fizičkog stanja i jedinstvenim znakovima i simptomima njegove bolesti.

Homeopatski preparati deluju tako što podstiču životnu energiju (odnosno vitalnu silu, kako se u homeopatiji naziva) pojedinca da ispravi neravnotežu koja je korenski uzrok zdravstvenih tegoba.

Homeopatski preparati se dobijaju od supstanci mineralnog, biljnog ili životinjskog porekla. Stepen njihovog razređenja je toliki da se u preparatima fizičko-hemijskim metodama supstanca praktično ne može detektovati. Međutim, rastvor zadržava informaciju koju određena supstanca sadrži. Zbog svoje velike razređenosti, homeopatski preparati su potpuno sigurni i ne izazivaju nikakve štetne popratne pojave. Prednost im je i to da se mogu probati bez opasnosti od komplikacija.

Homeopatski lekovi mogu da se koriste kod akutnih simptoma, kao prva pomoć, i tada poboljšanje nastupa već nakon nekoliko uzetih doza. Kod hroničnih oboljenja terapija je dugotrajnija sa povremenim pauzama zavisno od prirode tegoba. Homeopatski lekovi se mogu uzimati u bilo kom vremenskom razmaku i trajanju, bez bojazni od štetnih popratnih pojava. U literaturi nema poznatih slučajeva interakcija sa drugim lekovima.

S obzirom da je isprobano i potvrđeno delovanje homeopatskih preparata na životinje, bebe, pa čak i biljke, otpadaju prigovori koje pojedini stručnjaci upućuju tvrdeći da je efekat delovanja homeopatskih preparata isto što i placebo (zato što placebo efekat deluje samo kod ljudi).

U homeopatiji je danas u upotrebi preko 5000 lekovitih preparata. Neki od njih se mogu nabaviti i u većini apoteka. Relativno su jeftini u poređenju sa klasičnim farmaceutskim lekovima.