Kvantni analizator

Kvantni analizatori su elektronski aparati najnovije generacije koji prikupljaju relevantne zdravstvene informacije mereći električno i magnetno polje ljudskih ćelija. Elektromаgnetni tаlаsni signаli koje emituje ljudsko telo predstаvljаju određeno stаnje organizma; različiti elektromаgnetni tаlаsi koje emituje organizam mogu da ukazuju na različita stanja kаo što su zdrаvlje, sub-zdrаvlje (neispoljena bolest), bolest itd. Ovaj aparat može biti od velike pomoći praktičarima heomeopatije, Bahove cvetne terapije i dr. zato što može da ukaže na početak zdravstvenog poremećaja i pre nego što se on ispolji u laboratorijskim nalazima. To jest, čovek se subjektivno može osećati loše, ili kao da nešto nije u redu, a da se to u laboratorijskim nalazima ne pokazuje. Svaki kvantni analizator snabdeven je i odgovarajućim naprednim softverom koji prevodi dobijene rezultate merenja električnih i magnetnih pokazatelja u odgovarajuće informacije o zdravstvenim tegobama i poremećajima.

U odnosu na klasičnu dijagnostiku, kvantni analizator je jednostavniji. Prvo, potpuno je neinvazivan (tj. ne nosi nikakav rizik po pregledanu osobu), potrebno je samo da ispitanik određeno vreme drži senzor u ruci. Drugo, veoma je brz, testiranje traje nekoliko minuta. Treće, on daje obuhvatnu informaciju koja bi inače zahtevala čitav niz pojedinačnih, često prilično skupih laboratorijskih testova.

Treba imati u vidu da kvantni analizator ne može biti zamena za potpunu laboratorijsku i kliničku dijagnostiku. Međutim, kvantni analizator može da pruži veoma korisnu informaciju na osnovu koje ispitanik može da zatraži odgovarajući detaljni lekarski ili laboratorijski pregled.