Bahove kapi

Bahove kapi, ili Bahove cvetne esencije, su lekoviti preparati koje je razvio engleski lekar dr Edvard Bah, nakon teškog životnog iskustva i opasne bolesti koje je sam proživeo. Na osnovu onoga što je lično doživeo i duboke i dugotrajne kontemplacije nakon toga, došao je do zaključka da do nezadovoljstva i bolesti dolazi usled udaljavanja čoveka od sopstvene prirode, od onoga što on stvarno jeste. Kada živimo onako kako se od nas očekuje, to često može biti u suprotnosti sa nama samima, sa našim autentičnim „ja“. Kao posledica toga javlja se mentalna disharmonija, a potom i fizička bolest. Zato je osnovni zadatak terapeuta da pomogne pacijentu da uspostavi sklad u samom sebi.

Dakle, medicinski pristup dr Baha polazi od postavke da je pravi uzrok bolesti uzrokovan konfliktom emotivne ili duhovne prirode duboko unutar našeg bića. Zato je osnovna funkcija njegovih cvetnih esencija da pomognu da se pre svega uspostavi emocionalna ravnoteža. Zato se Bahovi preparati dele na sedam grupa, od kojih svaka ublažava određenu kategoriju negativnih osećanja: strahove, nesigurnost, usamljenost, odsutnost duhom, preosetljivost, depresiju/neraspoloženje, preterana želja za kontrolom drugih.

Bahove cvetne esencije možemo koristiti terapijski, u lečenju određene bolesti. Nemaju poznatih kontraindikacija, nemaju nepoželjnih uzgrednih dejstava i efikasne su u ublaživanju i otklanjanju emotivnih i fizičkih tegoba. Mogu se primenjivati uporedo sa svim drugim vrstama lekova. Neke od njih se mogu koristiti i kao sredstva za prvu pomoć. U najčešće korišćene spadaju tvz. „kapi spasa“ (Rescue remedy) koje se upotrebljavaju kada smo izloženi velikom stresu i pomažu da se neutrališu njegove štetne posledice po organizam.