Osnivač

Jelena Stijak, diplomirani psiholog, psihoterapeut, homeopata

Bavi se metodom kliringa, treningom razvojnih veština, EFT metodom, TRE metodom. Praktičar je Bahove cvetne terapije, supervizor u Homeopatiji. Koristi trodimenzionalnu, integrativnu metodu tumačenja snova pod supervizijom dr. Mirjane Đurđević. Telesni je psihoterapeut pod supervizijom prof. dr Ljiljane Klisić.
Bavi se radom sa svim uzrastnim grupama u oblasti psihosomatskih tegoba i simptoma kao što su: nesanica, nedostatak energije, loša koncentracija, problemi u komunikaciji, depresija, glavobolja, alergija… Neguje holistički pristup, te se spisak tegoba ne može ograničiti, jer svaku osobu posmatra u celini, bez obzira da li se trenutna tegoba nalazi na nivou mentalnog, emotivnog, duhovnog ili telesnog funkcionisanja.