Osnivač

Jelena Stijak, diplomirani psiholog, lajf kouc, homeopata

Zavrsila je sledece skole i edukacije:

London International College for Homeopathy, Univerzitet Singidunum – Fakultet za medije i komunikacije (departman za psihologiju), edukaciju za psiholoskog savetnika Life couching kliring metodom, edukaciju za trenera razvojnih vestina, trening EFT metode. Prakticar je Bahove cvetne terapije I stepena i supevizor u homeopatiji. Trenutno je na cetvorogodisnjoj edukaciji za telesnog psihoterapeuta. Zavrsila je seminar o tumacenju snova trodimenzionalnom integrativnom metodom i provela preko 200 sati u radu iskustvenih grupa pod supervizijom dr Mirjanje Djurdjevic.

Poseduje visegodisnje iskustvo u psiholoskom savetovanju, edukaciji i coachingu. U svojoj profesionalnoj karijeri bavi se radom sa svim uzrastnim grupama u oblasti psihosomatskih tegoba kao i resavanja simptoma kao sto su nesanica, nedostaatak energije, koncentracije, problemi u komunikaciji, depresija itd.

Neguje holisticki pristup, te se spisak tegoba ne moze ograniciti, jer svaku osobu posmatra u celini, bez obzira da li se trenutna tegoba nalazi na nivou mentalnog, emotivnog, duhovnog ili telesnog funkcionisanja.

Bila je dugogodisnji predavac i mentor u klinickom radu pri homeopatskoj skoli SIMILLIMUM a trenutno je organizator seminara eminentnih gostujucih predavaca iz inostranstva u oblasti homeopatije.

Vodi Radionice na temu rada u grupi, resavanja konflikta u grupi, asertivnosti, neverbalne komunikacije, zivotne vizije itd.

U svom homeopatskom i psiholoskom radu redovno koristi tehniku analize snova za dobijanje potrebnih uvida i informacija, sto predstavlja deo holistickog pristupa klijentu.