EFT

EFT, ili tehnika emocionalne slobode (Emotional Freedom Technique) je novi metod rada na emocijama, a zasniva se na principima akupresure i dubinske psihologije. U svom osnovnom obliku, sastoji se od jednostavne procedure tapkanja akupunkturnih tačaka. Istovremeno, osoba koja tapka određene akupunkturne tačke treba da se mentalno fokusira na ono što čini osnovu njenog problema. Takva kombinacija dovodi do podešavanja energetskih meridijana i ponovnog uspostavljanja veze između osećanja, uma i tela koja je često poremećena ili prekinuta u slučajevima trauma, emocionalnih problema i blokada, pogrešno naučenih obrazaca emocionalnog reagovanja i sličnog.

Tri osnovne oblasti primene EFT, koje neki ubrajaju u „energetsku psihologiju“ su: rešavanje emotivnih problema i neutralisanje trauma iz prošlosti, poboljšanje zdravstvenog stanja, i uklanjanje blokada koje nam stoje na putu ka uspehu ili ostvarenju ciljeva.

Iako se ova tehnika najčešće koristi za rešavanje emotivnih problema koji su često i u korenu zdravstvenih problema, sve više se koristi u mnogim drugim oblastima. U praksi se pokazalo da se EFT u smislu praktične primene može koristiti za oslobađanje od traumatičnih sećanja, ublažavanje/otklanjanje strahova i fobija, prevazilaženje zavisnosti, kao i ublažavanje bolova razne vrste, uključujući i hronične bolove. U polju ličnog razvoja i samousavršavanja, EFT se može koristite za poboljšanje ličnih i poslovnih dostignuća, poboljšanje rezultata u sportu, rešavanje problema u vaspitanju dece i slično.