Telesna psihoterapija

Telesna psihoterapija je grana psihoterapije, koja je usmerena na sadejstvo uma i tela i u kojoj se smatra da telo i um čine funkcionalno jedinstvo. Ovaj pristup, nastao iz nekoliko grana psihologije je svestran i primenjiv je kako u individualnoj, tako i u grupnoj terapiji.
Tokom života, od najranijeg detinjstva razvijamo sržna uverenja i modele ponašanja kako bi se zaštitili od negativnih uticaja sredine, ali su ti modeli zaštite u isto vreme veoma ograničavajući. To su psihološki mehanizmi odbrane, a telesno se ta ograničenja ogledaju u obliku našeg tela, načinu kretanja, obrascu disanja – udisaja i izdisaja. Terapeut istražuje obrasce ovih navika, na koji način su oni ispoljeni u životu klijenta, kao i šta se dešava na energetskom nivou u njegovom telu.
Klijent kroz rerapiju otkriva i iskustveno, korak po korak, kako telo učestvuje i nesvesno izražava preusmeravanje i jačanje životne snage i energije i pruža više izbora i potpunije, životnije, emotivnije i svrhovitije življenje.