NIVOI ISKUSTVA

Skoro svakodnevno nam se dešava da posmatramo kako različiti ljudi imaju različite interpretacije za iste događaje. Ponekad se upitate: Jesmo li uopšte bili na istom događaju? Ili neko na primer, prepričava knjigu koju ste čitali, a vi pomislite: „Uopšte to tako nisam doživela“. Kao da postoje neki nevidljivi graničnici, koji razgraničavaju naše iskustvo od iskustva više

Konstitucija i druga lica homeopatije

Vrlo često pacijenti su zbunjeni, kod kog’ god homeopate da odu, uočavaju drugi sistem rada, prepisivanja, odnosa. Bliska prijateljica mi je jednom saopštila zbunjeno: “Vi, homeopate… kao da svako od vas ima svoju homeopatiju.“ Što i jeste delimično tačno. A možda bi se moglo reći umesto “Koliko homeopata toliko homeopatija” – “Koliko pacijenata , toliko više

EVOLUCIJA HOMEOPATIJE

Svima je poznata priča o Hanemanu i kininu. O tome, kako je čitajući o lekovitim svojstvima kinina, rešio da uzima samu suptancu (kinin), neki vremenski period, dok nije razvio simptome malarije. Eksperiment je ponovio više puta, na nekolicini dobrovoljaca i na sebi samom. Na osnovu ovoga je je izveo princip slično se leči sličnim – više