TRE

TRE® je inovativna serija vežbi koje pomažu telu u oslobađanju dubokih mišićnih obrazaca stresa, napetosti i traume. Vežbe bezbedno aktiviraju prirodni refleksni mehanizam podrhtavanja ili vibriranja koji oslobađa mišićnu napetost, smirujući nervni sistem. Kada se ovaj mehanizam mišićnog podrhtavanja / vibriranja aktivira u sigurnom i kontrolisanom okruženju, podstiče se telo da se vrati u stanje više

Telesna psihoterapija

Telesna psihoterapija je grana psihoterapije, koja je usmerena na sadejstvo uma i tela i u kojoj se smatra da telo i um čine funkcionalno jedinstvo. Ovaj pristup, nastao iz nekoliko grana psihologije je svestran i primenjiv je kako u individualnoj, tako i u grupnoj terapiji. Tokom života, od najranijeg detinjstva razvijamo sržna uverenja i modele više

Poverenje

Poverenje se odnosi na uverenje osobe da je druga osoba dobronamerna i da će izaći u susret njenim potrebama. Uglavnom se odnosi na verovanje određenoj osobi, ali i na osobinu ličnosti da veruje ili ne veruje ljudima generalno. Kada se formira ovo uverenje? Ko je osoba koja treba da pruži model dobronamernosti i responzivnosti na više