Homeopatija

Homeopatija je zvanično priznat oblik medicinske terapije kod nas, koji se po pristupu razlikuje od konvencionalne medicine. Osim u Srbiji, u Evropi je homeopatija zakonski priznata kao oblik lečenja u Nemačkoj, Belgiji, Švajcarskoj, Francuskoj, Italiji, Holandiji, Rumuniji, Engleskoj i Švajcarskoj, a odskora i u Švedskoj. U Francuskoj, Italiji i Nemačkoj homeopatija spada u najpopularnije oblike alternativne medicine. U Indiji, homeopatija je široko rasprostranjena i u potpunosti priznata; procenjuje se da u Indiji trenutno radi oko 7500 državnih homeopatskih klinika. Homeopatija se razlikuje od zvanične, tzv. alopatske medicine u nekoliko osnovnih tačaka.Slično se sličnim leči. Taj osnovni princip homeopatije je ustanovio više

Life couching

Life coaching (lajf koučing), ili, bukvalno prevedeno, „trening za život“, je novi pristup razvoju i usavršavanju pojedinca koji postaje sve popularniji na Zapadu, a u poslednje vreme i kod nas. Kao što je u sportu za vrhunske rezultate neophodan trener, tako nam je ponekad i u životu potrebna podrška i usmeravanje spolja da bismo postigli ciljeve koje smo sebi postavili, ispunili određene želje, ili naprosto, doveli u ravnotežu četiri osnovna aspekta svog života (poslovni, porodični, lični i duhovni).Ljudi se obično obraćaju lajf kouču u periodima kada iz određenog razloga nemaju dovoljno samopouzdanja, kada upadnu u kolotečinu iz koje im izgleda više

EFT

EFT, ili tehnika emocionalne slobode (Emotional Freedom Technique) je novi metod rada na emocijama, a zasniva se na principima akupresure i dubinske psihologije. U svom osnovnom obliku, sastoji se od jednostavne procedure tapkanja akupunkturnih tačaka. Istovremeno, osoba koja tapka određene akupunkturne tačke treba da se mentalno fokusira na ono što čini osnovu njenog problema. Takva kombinacija dovodi do podešavanja energetskih meridijana i ponovnog uspostavljanja veze između osećanja, uma i tela koja je često poremećena ili prekinuta u slučajevima trauma, emocionalnih problema i blokada, pogrešno naučenih obrazaca emocionalnog reagovanja i sličnog.Tri osnovne oblasti primene EFT, koje neki ubrajaju u „energetsku psihologiju“ više