TRE

TRE® je inovativna serija vežbi koje pomažu telu u oslobađanju dubokih mišićnih obrazaca stresa, napetosti i traume. Vežbe bezbedno aktiviraju prirodni refleksni mehanizam podrhtavanja ili vibriranja koji oslobađa mišićnu napetost, smirujući nervni sistem. Kada se ovaj mehanizam mišićnog podrhtavanja / vibriranja aktivira u sigurnom i kontrolisanom okruženju, podstiče se telo da se vrati u stanje ravnoteže. Vežbe za oslobađanje od napetosti i traume (ili TRE®) zasnivaju se na osnovnoj ideji, potkrepljenoj istraživanjima, da su stres, napetost i trauma i psihološki i fizički. TRE® refleksne vibracije mišića dovode do prijatnosti i umirujuće su. Mnogi klijenti prijavljuju osećaj mira i blagostanja. TRE® više

Telesna psihoterapija

Telesna psihoterapija je grana psihoterapije, koja je usmerena na sadejstvo uma i tela i u kojoj se smatra da telo i um čine funkcionalno jedinstvo. Ovaj pristup, nastao iz nekoliko grana psihologije je svestran i primenjiv je kako u individualnoj, tako i u grupnoj terapiji. Tokom života, od najranijeg detinjstva razvijamo sržna uverenja i modele ponašanja kako bi se zaštitili od negativnih uticaja sredine, ali su ti modeli zaštite u isto vreme veoma ograničavajući. To su psihološki mehanizmi odbrane, a telesno se ta ograničenja ogledaju u obliku našeg tela, načinu kretanja, obrascu disanja – udisaja i izdisaja. Terapeut istražuje obrasce više

Homeopatija

Homeopatija je zvanično priznat oblik medicinske terapije kod nas, koji se po pristupu razlikuje od konvencionalne medicine. Osim u Srbiji, u Evropi je homeopatija zakonski priznata kao oblik lečenja u Nemačkoj, Belgiji, Švajcarskoj, Francuskoj, Italiji, Holandiji, Rumuniji, Engleskoj i Švajcarskoj, a odskora i u Švedskoj. U Francuskoj, Italiji i Nemačkoj homeopatija spada u najpopularnije oblike alternativne medicine. U Indiji, homeopatija je široko rasprostranjena i u potpunosti priznata; procenjuje se da u Indiji trenutno radi oko 7500 državnih homeopatskih klinika. Homeopatija se razlikuje od zvanične, tzv. alopatske medicine u nekoliko osnovnih tačaka. Slično se sličnim leči. Taj osnovni princip homeopatije je više